Szkolenia

Warsztaty online z obsługi Programu Picador CAD

  • Warsztaty odbywają się online w umówionym, komfortowym terminie i czasie. Polega na połączeniu głosowym i interaktywnym, pozwalającym na śledzenie czynności osoby szkolonej bezpośrednio na monitorze przy pomocy programu Go to Assist/Team Viewer.
  • Taka forma szkolenia daje możliwość indywidualnego dostosowania tempa zajęć, reagowanie na postępy i trudne zagadnienia wymagające ponownego przećwiczenia.
  • Standardowo warsztaty składają się z 7 modułów trwających 1,5 godziny. Każdy moduł kończy się podsumowaniem oraz zadaniem do samodzielnego przepracowania, który weryfikuje i utrwala wiedzę.
  • Podczas każdego spotkania szkoleniowego przekazywana jest bardzo duża ilość informacji praktycznych, dlatego opierając się na kilkuletnich doświadczeniach, nie zalecamy spotkań dłuższych niż opisanych powyżej.
  • Warsztaty są kierowane do projektantów opakowań, którzy będą pracować na programie Picador.
  • Po warsztatach udostępniamy podręczną instrukcję w języku angielskim do pobrania w PDF.